Avelstjurar » Avelstjurar

  2015 - 2016-2017

 600 CARDINAL av MUNKA

 Far : HF 4L Beyond 36N

 FF  :  FCC 60G Maddux 4L

 Mor: Saddle Valley Donna 833H

 MF : Remitall Boomeer

 Vikter: F-43kg    200-D 347kg    365-D 596kg

 Aix    Mix    Pix     Fix

 -1      81    110     106

BLUP-värden: 106-104. 95-119. 117.   Ttot. 118     IkM  59   IkD  106

Cardinal köptes på elit auktionen hösten 2014 , säljare Bårarp Polled Hereford.