Avelstjurar » Semintjurar

     Vi seminerar med både svenska & utlänska tjurar.    

     2018:

     7-1430 Solpoll 1 Ferrari

     9-8030 Moeskaer Samson

     9-8016 Minlacowie Jubilant

     7-1605 Square-D Tortuga

     2017:

     7-1430 Solpoll 1 Ferrari

     9-5989 Henry

     9-5981 Pacman

     9-5973 Fast Time

    2016:

    7-1430 Solpoll1 Ferrari

    9-5961 Calibre

    9-5973 Fast Time

    9-5915 Gouldingpoll

    2015:

    7-1430 Solpoll 1 Ferrari.

    9-5944 Xceed

    9-5946 You Tube

    2014 användes

    3-7122 Ingemans av Ingemanstorp

    3-7137 Janne av Svartsjö

    7-1430  Solpoll 1 Ferrari (engelsk)

    9-5922 Xcelorator

    9-5944 Xceed