Avelstjurar »

        2016-2017-2018-2019

        7937 Index av Svaneberg.

        Född 2015-01-20

        Far: Triara Xcelorator

        FF:  Triara Unleashed

        MF:  Square-D Diesel

        Korr.vikter: 42-291-508 kg

        Aix   Mix   Pix   Fix   fvM   fvD   200M   200D   365D    T-tot   klass   fett   slktt   IkM   IkD

         5    102   107  100  103   92     109      98      103      100      114    95    102    90   100  

         Index betäcker våra kvigor.

         -17-18 både kor & kvigor.