Avelstjurar » Avelstjurar

        2014 - 2015- 2016-2017-2018

  6244 ORIGO STEFFO

  Far:  Harvie Dan Hidalgo ET 193U

  FF :  Kairuru Aberdeen

  Mor: 1199 Origo Deilig

  MF : Huth Prospector

 

 Korr. vikter: 49-300-599. 

 Aix: -4  Mix: 92  Pix: 106  Fix: 92   Blup-tal: 80-108. 101-112. 108 T-total: 110    IkM  76    IkD   92

 Steffo köptes från Origo hösten 2013.

 Vi tror att Steffo med sin härstammning kommer att passa bra i

  våra besättning, han är outcross till våra djur.

 Han har några få kalvar från i våras efter sig & kalv vikterna var

 helt i sin ordning. Har få hon djur som kalvat in i besättningen.