Hereford

Hereford, ursprungligen från England, är namnet på en av de vanligaste nötkreatursraser i världen som föds upp för köttets skull, dvs köttproduktion.
Hereford känns igen på att den i huvdsak är röd, men vit delvis på bröstet, buken, huvudet, fötterna och svansen.

Svaneberg Hereford

Kriminalvården i Mariestad har sedan länge jordbruksverksamhet som skapar kvalitativ sysselsättning för de intagna. Verksamheten är miljöcertifierad enligt KRAV; den högsta miljöcertifieringen. På Svaneberg har vi såväl spannmålsproduktion som djurhållning (köttdjur och mjölkproduktion), allt enligt KRAV. Vi har omkring 300 djur, mjölkkor, dikor (avelsdjur) samt omkring 120 ungdjur.

Gårdsnytt