Djur till salu

Här hittar du djur från Hereford Svaneberg som är till salu. Kalvningsäsongen har även gett oss flera fina tjurkalvar, födda 2021, för nästa års behov! Kontakta oss gärna för frågor!

2020 års tjurkalvar:

8100 Mao av Svaneberg

Öronnr födelsedatum födv 200 dgr v 365 dgr v
8100 2019-02-11 37 334 496
far mor
Origo Steffo 755 Ladylove av Svaneberg
FF Harvie Dan Hidalgo FM 31755-1199-6
MF 7-1430 Solpoll 1 Ferrari MM 35924-595
Aix Mix Pix Fix FvM FvD
5 98 103 115 94 86
200M 200D 365D T-Total lkM lkD
106 104 105 104 83 115
information
Mao har betäckt en grupp kor och kvigor i år med konstaterade dräktigheter

8101 Muu av Svaneberg

Öronnr födelsedatum födv 200 dgr v 365 dgr v
8101 2020-02-12 45 288 516
far mor
Index av Svaneberg 643 Goldiloc av Svaneberg
FF Triara Xceloroator FM 35924-676-2
MF Budd av Svaneber MM 34290-1151-2
Aix Mix Pix Fix FvM FvD
13 112 107 104 102 110
200M 200D 365D T-Total lkM lkD
114 101 115 108 107 104
information
Muu har betäckt mjölkraskvigor med dräktigheter och kalvningar

varit lätta.

8130 Neo av Svaneberg

Öronnr födelsedatum födv 200 dgr v 365 dgr v
8130 2020-01-15 44 331 547
far mor
Devil av Onslunda 855 Ili av Svaneberg
FF: Baileys av Onslunda FM 56074-1127-3
MF Origo Steffo MM 35924-744-8
Aix Mix Pix Fix FvM FvD
2 100 110 91 79 105
200M 200D 365D T-Total lkM lkD
101 114 113 114 98 91
information
Neo är en krallig kille, efter Devil av Onslunda. Devil har haft

lite tyngre kalvar, så denna tjur rekommenderas främst till kor.

8132 Nevil av Svaneberg

Öronnr födelsedatum födv 200 dgr v 365 dgr v
8132 2020-01-31 44 310 516
far mor
Devil  av Onslunda 755  Ladylove av Svaneberg
FF Baileys av Onslunda FM 56074-1127-3
MF 7-1430 Ferrari MM 35924-595-4
Aix Mix Pix Fix FvM FvD
8 104 108 102 89 97
200M 200D 365D T-Total lkM lkD
105 110 113 112 103 102
information
Nevil är en trevlig pojk med Devil av Onslunda som far. Han har

haft tendens till tyngre kalvar, och rekommenderas därför främst till kor.

8148 Nimo av Svaneberg

Öronnr födelsedatum födv 200 dgr v 365 dgr v
8148 2020-03-02 46 306 510
far mor
Diesel av Onslunda 790 Ili av Svaneberg
FF Bacardi av Stenlunda FM 31755-1253-1 Origo Day
MF Bare Mr You Tube MM 35924-676-2
Aix Mix Pix Fix FvM FvD
-9 87 93 104 80 101
200M 200D 365D T-Total lkM lkD
87 113 93 102 88 104
information
Nimo är en mycket trevlig, social tjur som gärna låter sig klappas!

Hans far Diesel köptes från Gunnarp, och har varit en lätthanterlig,

trevlig tjur med fina avkommor. Hans mor är en ko med bra juver, och

bra mjölkproduktion till sina kalvar.

8151 Nisch av Svaneberg

Öronnr födelsedatum födv 200 dgr v 365 dgr v
8151 2020-03-05 45 311 503
far mor
Diesel av Onslunda 838  Ili av Svaneberg
FF Bacardi av Stenlunda FM 31755-1253-1
MF Cardinal ET av Munka MM 35924-676-2
Aix Mix Pix Fix FvM FvD
2 93 102 111 90 96
200M 200D 365D T-Total lkM lkD
96 116 101 108 89 111
information
Nisch är en trevlig tjur som är Homozygot pollad och har inga

anlag för hårlöshet enligt test.

8158 Nirvana av Svaneberg

Öronnr födelsedatum födv 200 dgr v 365 dgr v
8158 2020-03-11 48 327 514
far mor
Diesel av Onslunda 870 Ladyone av Svaneberg
FF Bacardi av Stenlunda FM 31755-1253-1
MF Jack avSvaneberg MM 35924-746-3
Aix Mix Pix Fix FvM FvD
10 105 104 114 96 95
200M 200D 365D T-Total lkM lkD
104 116 101 108 106 114
information
Denna tjur är Homozygot pollad och har inga anlag för hårlöshet.

8162 Nico av Svaneberg

Öronnr födelsedatum födv 200 dgr v 365 dgr v
8162 2020-03-11 44 307 481
far mor
Diesel av Onslunda 870 Ladyone av Svaneberg
FF Bacardi av Stenlunda FM 31755-1253-1
MF Jack av Svaneberg MM 35924-746-3
Aix Mix Pix Fix FvM FvD
3 103 95 110 89 92
200M 200D 365D T-Total lkM lkD
105 100 102 95 100 110
information
Nicos far Diesel är köpt på Gunnarp.  Nicos mor är en lång, reslig ko

som gett främst kvigkalvar.