KRAV-märkt verksamhet

Kriminalvården i Mariestad har sedan sextiotalet drivit en jordbruksdrift som skapar kvalitativ sysselsättning för de intagna. Verksamheten är miljöcertifierad enligt KRAV; den högsta miljöcertifieringen. Verksamheten är särskilt lämplig för de med längre strafftider då de kan vara med på odlingsårets alla faser. Verksamheten påverkas ej heller av konjunktursvängningar, alltså ett stabilt antal arbetstillfällen för de intagna.

Idag är jordbruksdriften i Mariestad den största av kriminalvårdens tre jordbruksanstalter. Förutom Mariestad finns vid anstalten Sörbyn utanför Umeå och anstalten Svartsjö utanför Stockholm jordbruksdrift. Kriminalvårdens verksamhetsområde Mariestad består av häktet Mariestad (31 platser), anstalten Johannesberg (70 platser), anstalten Rödjan (60 platser) samt frivården Skövde. Inom verksamhetsområdet arbetar ca. 150 anställda fördelat över de fyra enheterna.

Mariestads jordbruksdrift består av 470 hektar mark, 80 st kalvande herefordkor och 30 slakttjurar om året, samt en mjölkbesättning med Ayshire, SRB, och några holstein. Mjölkbesättningen har 55 mjölkande kor med en genomsnittsproduktion på 10 500 kg ECM/ ko och år och är med i alla hälsoprogram som köttbesättningen är med i, för att kunna flytta djur mellan besättningarna. Vi använder en egen uppfödd herefordtjur till mjölkdjuren, för att hjälpa till med att få vissa individer dräktiga, och för att stimulera brunster. Mjölkproduktionen är belägen vid anstalten Rödjan, strax utanför Mariestad, medan Svaneberg ligger i Lugnås, en mil söder om Mariestad. Här finns herefordbesättnngen, största delen av marken, foderlager och gödsellager.

Läs mer