Historik- Hereford Svaneberg

Kriminalvården i Mariestad har en mångårig historisk bakgrund. Redan 1749 startades den första kriminlvårdsverksamheten i Mariestad med ett häkte kallat ”Skaraborgs Läns Häkte”.

År 1848 uppfördes anstalten Mariestad vid Tidans åmynning som ersättning för det ursprungliga häktet. 1917 blev anstalten Mariestad Sveriges första jordbruksfängelse med sina markarealer och ekonomibyggnader i anslutning till anstalten.

År 1956 drabbades dåvarande jordbruket av en storbrand och ekonomibyggnader, stall och foderlador brann ner till grunden.

Detta innebar att all jordbruksverksamhet förflyttades till den öppna kolonin i Mariestad Rödjan 1927 och år 1959 uppfördes nuvarande jordbruksverksamhet på arrenderade marker vid anstalten Rödjan.

Sedan början av 1960-talet har kriminalvården brukat jorden till Svanebergs egendom. De första hereford djuren kom i mitten av 60-talet. Det har alltid används stamboksförda tjurar i besättningen. Hösten 1987 inköptes den första pollade tjuren från Olle Larsson, 519. Våren 1988 inköptes två pollade tjurarna, 36 Label från Ove Olsson Kolshult, Eringsboda & 438 Procke 1 av Viking från Näsby Säteri. Under åren har det köps många tjurar från just viking, troentorp & annelunds gård. Av våra stamboksförda kor idag är det bara en kofamilj  (Molly) kvar från sextiotalet . Kor & kvigor har köps från Ingemanstorp, brunared & electra för att utöka avels materialet.