Vår kära kollega Gunnar Gunnarsson har lämnat oss i stor sorg och saknad efter en kort tids sjukdom.

Han arbetade här, på kriminalvårdens jordbruk, under åren 1974-1975 och 1991-2013, när han gick i pension. Under sina år har han främst arbetat med mjölkkorna, i växtodlingen, men också varit aktiv i herefordaveln. Han är en av grundarna till att vi gick in i herefords stambok och bildade avelsbesättning från början.

Som person var han varm och omtänksam, rak och tydlig. Vid konflikter hanterade han det lugnt, sakligt men handfast. Ett kännemärke han hade var att han vid hälsning i hand alltid kramade lite hårt med sin stora arbetarhand. Han besatt stor kunskap om djur och natur, kombinerat med ett stort hjärta. Sedan han gick i pension har han bl a ägnat sig åt biodling.

Våra tankar går till hans närmaste. Här på jordbruket är han dessa skarpa vinterdagar, extra saknad.