Djurhållningen

Jordbruket omfattar såväl spannmålsproduktion som djurhållning (köttdjur och mjölkproduktion), allt enligt KRAV.

Mjölkproduktionen omfattar ca 100 djur fördelat på en mjölkbesättning om 50 djur och 50 djur i reproduktion.

Köttproduktionen omfattar ca 250 djur varav ca 100 djur är så kallade dikor.

En uppfödning av stamboksförda avelstjurar är under uppbyggnad vilket ökar djurbesättningens värde och genererar en allt högre avkastning. Verksamheten med köttproduktionen bedrivs företrädesvis på Sveaskogs fastighet Svaneberg strax söder om Mariestad. Köttdjuren är till större delen en herefordsbesättning men det finns även produktionsdjur av korsningsslag Blond och från år 2011 även Simmental. I köttproduktionen finns en uttalad målbild att arbeta med avel inom herefordsbesättningen.

Läs mer